Avizier

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : vineri , 23 iunie 2023 , 14:13
ANUNT - DESFASURARE EXAMEN DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE – IULIE 2023

ANUNT

INCEPE EXAMENUL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE – IULIE 2023

CANDIDATII SE VOR PREZENTA PENTRU SUSTINEREA PROBELOR

LA LICEUL TEORETIC "IOAN PETRUS" OTOPENI

 

PROBA E(A) – LIMBA SI LITERATURA ROMANA – LUNI 26.06.2023

PROBA E(C) - PROBA OBLIGATORIE A PROFILULUI (MATEMATICA SAU ISTORIE) – MARTI - 27.06.2023

PROBA E(D) – PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI SI SPECIALIZARII – MIERCURI - 28.06.2023

PENTRU ACCESUL IN SALILE DE EXAMEN, CANDIDATII SE VOR PREZENTA IN FIECARE ZI LA CENTRUL DE EXAMEN DE LA  LICEUL TEORETIC "IOAN PETRUS" OTOPENI, PANA CEL MAI TARZIU ORA 8.30, AVAND ASUPRA LOR CARTEA DE IDENTITATE IN ORIGINAL SI PIX SAU STILOU CU PASTA/CERNEALA DE CULOARE ALBASTRA.

ESTE STRICT INTERZIS ACCESUL IN SALILE DE EXAMEN CU MATERIALE INFORMATIVE, TELEFOANE SAU ALTE MIJLOACE DE COMUNICARE LA DISTANTA.

 

MULT SUCCESS !

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : miercuri , 7 iunie 2023 , 09:48
Înscriere copii antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023 – 2024

ANUNȚ – ÎNSCRIERE COPII GRĂDINIȚĂ

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR

Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023 – 2024în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivelpreșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

Etapa de reînscriere-6-14 IUNIE 2023 - Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri- 14 IUNIE 2023, ORA 14.00

ETAPA I 15 - 30 iunie 2023 Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri
Faza 1-15-20 iunie 2023
Faza a II-a-21-26 iunie 2023
Faza a III-a 27 – 30 iunie 2023

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri- 30 IUNIE 2023

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri-3 – 18 iulie 2023 În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

Faza 1 3 – 6 iulie 2023
Faza a II-a 7 – 12 iulie 2023
Faza a III-a 13 – 18 iulie 202318 iulie 2023, ora 14,00

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscriere- 18 iulie 2023, ora 14,00

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

 

a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;

b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sauadeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul deprogram prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;
d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice deînscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:
a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;
b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

DIRECTOR,

PROF. ALINA MIHAELA FLOREA

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : joi , 11 mai 2023 , 12:44
PROGRAMUL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI EXAMEN VOCAȚIONAL SPORTIV CANOTAJ – KAIAC CANOE 2022-2023

PROGRAMUL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI EXAMEN VOCAȚIONAL SPORTIV CANOTAJ – KAIAC CANOE 19.05.2023.

 

PROBELE SE VOR DESFĂȘURA LA BAZA NAUTICĂ DIN LOCALITATEA VLĂDICEASCA

I.                   ORA 9.00 PREZENTAREA CANDIDAȚILOR LA BAZA NAUTICĂ.

ORA 9.00-9.30 PREZENȚA SI INSTRUCTAJUL PENTRU PROTECȚIA MUNCII.

 

II.                ORA 9.30. – 10.30. PROBELE DE APTITUDINI CANOTAJ CALITAȚI MOTRICE.

ORA 9.30. – 10.30. PROBELE DE APTITUDINI KAIAC-CANOE CALITAȚI MOTRICE.

 

III.             ORA 11.00 – 12.00. PROBA DE APTITUNI-INOT.

 

     IV.        ORA 12.30. -14.00. PROBE SPECIFICE CANOTAJ.

ORA 12.30. -14.00. PROBE SPECIFICE KAIAC CANOE,

84 articole
Recomandate
duminică , 31 octombrie 2021 , 20:14
luni , 13 septembrie 2021 , 08:38
duminică , 5 septembrie 2021 , 20:51
marţi , 29 iunie 2021 , 17:32
vineri , 18 iunie 2021 , 15:33
marţi , 23 martie 2021 , 16:29
sâmbătă , 11 iulie 2020 , 10:41
joi , 12 martie 2020 , 14:37
joi , 20 februarie 2020 , 14:00