Proiecte

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : joi , 7 martie 2024 , 09:32
DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEORETIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU”, SNAGOV

Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI.

 

Obiectivul general al proiectului este Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele didactice. Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar.

Adaugat de CIOBĂNICĂ I. FLORIN-CRISTIAN
Publicat la : duminică , 4 februarie 2024 , 17:10
Un pas spre viitor - Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

2 articole