"DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEORETIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU”, SNAGOV", cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-0846

Adaugat de CIOBĂNICĂ I. FLORIN-CRISTIAN
Publicat la : 22 February 2024
"DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEORETIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU”, SNAGOV", cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-0846

Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI.

Obiectivul general al proiectului este Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele didactice. Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar.Comunicat_presa_2024_02_22_12_03_15.pdf