Înscrierea la Examenul de Bacalaureat 2022 - sesiunea iunie-iulie

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : 18 May 2022
Înscrierea la Examenul de Bacalaureat 2022 - sesiunea iunie-iulie

 

Înscrierea la Examenul de Bacalaureat 2022 - sesiunea iunie-iulie

Perioada de inscriere : 23 mai - 27 mai 2022

Candidații din seria curentă și din seriile anterioare depun dosarele la secretariatul liceelor unde au absolvit. Dosarele se depun la secretariatul liceului din str. BUJORULUI , nr. 14 , Snagov, Ilfov

Candidații care au absolvit în alte județe, cu domiciliul în județul Ilfov, depun dosarele de înscriere la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean(Interval orar la ISJ Ilfov - 9,00 -15,00 in fiecare zi de inscriere) pentru aprobare și repartizare la uncentru de examen care are în planul de școlarizare filiera, profilul, specializarea acreditată pe care a absolvit-o candidatul. Aceștia vor depune dosarul la centrul de examen la care au fost repartizați.

Candidații din seriile anterioare achită taxa de înscriere la secretariatul unității de învățământ.

Candidații din alte județe achită taxa la ISJ Ilfov când depun dosarul de înscriere.

Taxa este : 376  RON = 3 PROBE, 125 RON = 1 PROBĂ

Acte   necesare pentru înscrierea la examenul  național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022:

1. DOSAR

2. POZE ¾ (2 BUCĂȚI)

3. COPIE CERTIFICAT DE  NAȘTERE ȘI CARTE DE IDENTITATE

4. FOAIE MATRICOLĂ

5. CERERE-TIP – se completează la secretariatul unității școlare absolvite.

6. ADEVERINȚĂ RECUNOAȘTERE PROBE (daca este cazul) - pentru candidații din seriile anterioare sau seria curenta.

7. Taxa sustinere examen/proba - daca este cazul - pentru cei care au sustinut examenul mai mult de 2 sesiuni 

8. CERERE către inspectorul școlar general –pentru candidații din  alte județe –se completează la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov.

 

RESURSE ISJ ILFOV (isjilfov.ro)

Înscrierea la examenul național de bacalaureat